Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL
Email

 
Email

Podsumowanie projektu "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek"

Projekt "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek", realizowany był wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Borze, przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach projektu odbyła się dwudniowa wycieczka do Wrocławia. Uczniowie mieli możliwość uczenia się jak pożytecznie można zagospodarować wolny czas nie sięgając po używki. Mogli poznać się nawzajem w sytuacjach innych niż realia szkolne. Także przećwiczyli umiejętność zachowania się w przestrzeni publicznej.

Dnia 12 listopada 2019 r. w scenerii obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości dokonaliśmy podsumowania tego projektu. Koordynator projektu Pani Małgorzata Gacek przedstawiła rozliczenie finansowe wycieczki i konkursu. Następnie zostały wręczone nagrody i upominki dla uczestników konkursu plastycznego "Wrocławskie krasnale".

 

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 6

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.