Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zarząd
1 Adam Andrzej KUSTWAN Prezes Zarządu
2 Justyna ORSZULAK Wiceprezes Zarządu
3 Ludmiła SZNAJDER Wiceprezes Zarządu
4 Małgorzata GACEK Sekretarz Zarządu
5 Teresa GAJDOSIK Skarbnik Zarządu

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.