Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna
Email

Podsumowanie projektu "Z techniką za pan brat - wykorzystywanie techniki do codziennego życia"

Projekt "Z techniką za pan brat - wykorzystywanie techniki do codziennego życia", realizowany był przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Odbyły się trzy wycieczki - do Bóbrki i Trzcinicy, do Bochni i Lipnicy Murowanej oraz do Zabrza i Chorzowa. Głównym motywem tych wycieczek było zastosowanie techniki w dziedzinie pozyskiwania surowców. W Bóbrce znajduje się kopalnia ropy naftowej (ciągle dostarczająca surowiec na polski rynek), w Bochni już soli się nie wydobywa, jest tam muzeum, podobnie w Zabrzu jest muzeum węgla kamiennego.

W muzeum ropy naftowej i gazownictwa uczniowie prześledzili jak zmieniał się sposób wydobycia ropy na przestrzeni wieków. Zobaczyli najprymitywniejsze "kopanki", co kilka lat unowocześniane wieże wiertnicze a także sterowane elektroniką wiertnice. W kopalni soli w Bochni dzieci dowiedziały się jak strasznie trudną pracę wykonywali pierwsi górnicy, ale też widzieli efekt pracy urządzeń zmechanizowanych, np. w postaci wyrobiska "Ważyn". Wydobywanie węgla kamiennego też było bardzo trudne, gdy do wydobywania służył kilof i młot (narzędzia, które górnicy umieścili w swoim herbie). Teraz wykorzystuje się najnowocześniejsze, olbrzymie strugi.

Aby sprawdzić jakie efekty przyniosły te wycieczki, dzieci wzięły udział w konkursach. Młodsi uczniowie wykonali prace plastyczne, a starsi i dorośli uczestnicy wycieczek napisali test wiedzy o zwiedzanych obiektach. Podsumowanie tych konkursów odbyło się dnia 24 listopada 2017 r. podczas posumowania całego projektu. Uczniowie otrzymali skromne upominki. Rodzice uczniów wysłuchali sprawozdania finansowego realizowanego projektu.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.