Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna
Email

Podsumowanie projektu "Pomniki historii zawiązane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

Pomnik Historii to jedna z pięciu form ochrony zabytków. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zrealizowanie projektu "Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę" przez uczniów Szkoły Podstawowej w Borze możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Uczniowie uczestniczyli w trzech wycieczkach, na których zwiedzili trzy pomniki historii: Jasną Górę (związaną z wojną ze Szwedami), Kopiec Kościuszki (związany z insurekcją kościuszkowską) i Pieskową Skałę (związaną z powstaniem styczniowym). Aby sprawdzić wiedzę uzyskaną na wycieczkach dzieci starsze napisały test o faktach historycznych związanych ze zwiedzanymi miejscami a dzieci młodsze zrobiły prace plastyczne.

Dnia szóstego grudnia dokonaliśmy podsumowania tego projektu. Koordynator projektu Pani Małgorzata Gacek przedstawiła rozliczenie finansowe wycieczek oraz omówiła najważniejsze fakty z okresu od uchwalenia Konstytucji 3-go maja, aż do odzyskania niepodległości. 1791 Konstytucja 3-go maja wprowadza nowy ustrój. Pierwszy rozbiór Polski 1772 rok - kraj traci 211 tys. km2. 1792 wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3-go maja. 1793 drugi rozbiór Polski - kraj traci dodatkowe 75 tys. km2. 1794 Insurekcja kościuszkowska. 1795 trzeci rozbiór Polski - Polska znika z map świata. 1797 Dąbrowski tworzy Legiony Polskie w Republice Lombardzkiej. 1830 - 1831 Powstanie Listopadowe. 1863 - 1864 Powstanie Styczniowe. 1914 I wojna światowa. 11 listopada 1918 Józef Piłsudski przejmuje władzę w rodzącej się Polsce.

Następnie zostały wręczone nagrody i upominki dla uczestników konkursów. Spotkanie zakończyliśmy zaśpiewaniem kilku piosenek patriotycznych

Relacja na stronie Szkoły w Borze

 

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.