Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Email

Logo GCKiT

Szkoła Podstawowa w Borze

Logo Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL

"Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę"

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary.

Zadanie polega na zorganizowaniu trzech wyjazdów związanych z miejscami upamiętniającymi walki wyzwoleńcze. Każdy wyjazd połączony będzie z zajęciami warsztatowymi mającymi za zadnie przybliżenie tematyki zrywów wolnościowych w historii naszego państwa. Każdy wyjazd poszerzy uczniom wiedzę o wybitnych postaciach z okresu walk wyzwoleńczych. Wyjazdy będą miały charakter edukacyjno-rekreacyjno-integracyjny - uczestnicy wyjazdów zapoznają się z elementami polskiej historii i tradycji, spędzając wolny czas w atrakcyjny sposób w gronie swoich szkolnych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli i rodziców. Wyjazdy pozwolą na lepsze zrozumienie wybranych rodzimych aspektów historii i tradycji poprzez „przeżywanie”, tj. możliwość zobaczenia na własne oczy miejsc, o których można przeczytać w podręcznikach.

 

Tematyka poszczególnych wyjazdów:

1. Pierwszy wyjazd odbędzie się do Częstochowy – będzie wspomnieniem bohaterskiej obrony Jasnej Góry, który zapoczątkował odwrót Szwedów w tzw. „Potopie Szwedzkim” w XVII w.

2. Tematem drugiej wycieczki będzie Insurekcja Kościuszkowska w XVIII w. – zwiedzimy Kopiec Kościuszki w Krakowie, oraz uczniowie wezmą udział w warsztatach w Ogrodzie Doświadczeń Lema.

3.Trzecim wyjazdem będzie zwiedzanie z warsztatami zamku w Pieskowej Skale i zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego. Zamek w Pieskowej Skale związany jest z Powstaniem Styczniowym w XIX w.

Wszystkie wyjazdy zapewnią uczestnikom wyżywienie. Wyjazdy przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży z miejscowości Bór i uczniów szkoły w Borze. Mają przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i zagospodarowaniu czasu wolnego dla mieszkańców wsi Bór.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.