Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Strona główna Ukończone Od RysNotki do SketchNotki „Myślenie wizualne z Emilią Żuber”
Email

„Od RysNotki do SketchNotki, czyli myślenie wizualne w naszej szkole”

- projekt FIO w  SP Ostrowsko

Grupa nieformalna rodziców we współpracy z Grupą Inicjatyw Lokalnych GIL pozyskała środki na realizację kolejnego projektu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku, w którym uczestniczą uczniowie z kl. V-VIII.

W ramach realizacji projektu „Od RysNotki do SketchNotki, czyli myślenie wizualne w naszej szkole” zostały przeprowadzone warsztaty z myślenia wizualnego z Emilią Żuber @Emnotki-narysowane słowa.

Myślenie wizualne i sketchnoting to pojęcia, które ostatnio są bardzo popularne. Sketchnoting to notowanie z wykorzystaniem elementów wizualnych. To nic innego jak połączenie pisma, prostych rysunków, strzałek, ramek do zapisania najważniejszych wiadomości. Myślenie wizualne jest narzędziem wspierającym naukę i proces uczenia się. To właśnie był główny cel napisania projektu – wzmocnić u uczniów umiejętność uczenia się, jako jedną z kompetencji kluczowych.

W trakcie warsztatu „Myślenie wizualne z Emilią Żuber” uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę
w zakresie stosowania technik myślenia wizualnego. Poznali alfabet myślenia wizualnego, narzędzia
i ćwiczenia pozwalające na to, by notatki stały się ciekawsze, pobudzające kreatywność, pozwalające skutecznie przyswajać wiedzę, a także łączyć ze sobą różne informacje. W trakcie 7 godzinnych warsztatów powstały interesujące prace, a całość podsumowana została filmikiem: „Na wakacje - myślenie wizualne i viedoscribing.”

Do zajęć wykorzystano materiały zakupione ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.