Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna
Email

Podsumowanie projektu w SP Ostrowsko

3 lipca br. w Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku odbyło się podsumowanie projektu  „Od RysNotki do SketchNotki, czyli myślenie wizualne w naszej szkole” finansowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA. Ostatnim zaplanowanym działaniem było zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na sketchnotkę. Młodzi myślograficy przygotowali bardzo ciekawe prace, w których zastosowali poznane techniki myślenia wizualnego. Mimo wakacyjnego czasu, uczestnicy znaleźli czas, aby wykonać prace konkursowe. Okazuje się, że myślenie wizualne i robienie notatek wcale nie jest tylko domeną artystów. Każdy uczestnik projektu przekonał się, że potrafi rysować i wykonać wspaniałą sketchnotkę. Liczył się pomysł, prostota, zrozumiałość, przedstawienie najważniejszych rzeczy, tak aby ułatwić zapamiętanie nawet najtrudniejszego zagadnienia. Z pewnością nabyta wiedza i umiejętności zostaną wykorzystane w procesie uczenia się w nowym roku szkolnym.

Nagrody zostały zakupione ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie.

Kolejny projekt „Na szlaku książki… - odkrywanie pasji czytania” finansowany  ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA zostanie zrealizowany już we wrześniu.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.