Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email

„Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym”

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

Grupa nieformalna „Rodzice partnerami szkoły”, działająca przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie, we współpracy z Grupą Inicjatyw Lokalnych GIL, pozyskała środki na realizację projektu „Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym” współfinansowanego z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA. Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Gronkowie. W działania projektowe zostali włączeni również rodzice i nauczyciele. Celem głównym projektu jest stworzenie ogrodu sensorycznego do przeprowadzania żywych lekcji przyrodniczych oraz doświadczania świata przyrody wszystkimi zmysłami.

W projekcie zaplanowano następujące działania: udział dzieci i młodzieży w lekcji terenowej ”Spotkanie z przyrodą” w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem”, warsztaty z architektem krajobrazu na temat zasad projektowania ogrodów, dobrych praktyk, przeprowadzenie lekcji przyrodniczych na temat „Roślinność i kompozycje kwiatowe”, konkurs na najciekawszy projekt ogrodu w formie makiety, spotkanie z ornitologiem i warsztaty „Z ptakami przez życie,” a także rodzinny konkurs na wykonanie karmników dla ptaków”, żywe lekcje przyrody „Wyprawy odkrywców”. Pod koniec projektu uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wykonają szkolny ogród sensoryczny. Zostaną zakupione kwiaty, zioła, krzewy ozdobne, owocowe, budki lęgowe, hoteliki dla owadów, a także tablice edukacyjne z opisem poszczególnych roślin. W ogrodzie szkolnym zostaną wydzielone strefy: zapachu, dźwięku, smaku, dotyku oraz wzroku.

Na podsumowanie projektu uczniowie wraz z opiekunami przygotują film z najciekawszymi momentami w czasie realizacji poszczególnych działań.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.