Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Email

Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Bór na Czerwonem” – udział w lekcji terenowej „Spotkanie z przyrodą”

W czerwcu uczniowie Szkoły Podstawowej w Gronkowie, w ramach projektu „Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym”, wybrali się na wycieczkę do Rezerwatu Przyrody „Bór na Czerwonem”, który znajduje się na obrzeżach Nowego Targu, przy lotnisku. Jest jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce i obejmuje obecnie ok. 115 ha. Swoją nazwę zawdzięcza glonowi Zygonium ericetorum, który w okresie jesiennym przybiera barwę koloru czerwonego. Uczniowie poznali florę „Boru na Czerwonem”. Dowiedzieli się, iż podstawowym gatunkiem roślinności w rezerwacie jest torfowiec, który pełni funkcje wodochronne i retencyjne. Na terenie rezerwatu występuje też rosiczka okrągłolistna oraz kilka rzadkich gatunków torfowców i glonów. Jest również wiele gatunków grzybów.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali rosiczkę okrągłolistną. Lekcja w terenie ukazała uczniom piękno otaczającej nas przyrody. Przedstawiciel Nadleśnictwa w Nowym Targu zwrócił uwagę na zjawiska występujące w przyrodzie i wyjaśnił zagadnienia związane z gospodarką leśną. Projekt, który realizują uczniowie jest współfinasowany ze środków otrzymanych z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego. Środki pozyskano za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.