Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podsumowanie projektu "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek"

Projekt "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek", realizowany był wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Borze, przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach projektu odbyła się dwudniowa wycieczka do Wrocławia. Uczniowie mieli możliwość uczenia się jak pożytecznie można zagospodarować wolny czas nie sięgając po używki. Mogli poznać się nawzajem w sytuacjach innych niż realia szkolne. Także przećwiczyli umiejętność zachowania się w przestrzeni publicznej.

Dnia 12 listopada 2019 r. w scenerii obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości dokonaliśmy podsumowania tego projektu. Koordynator projektu Pani Małgorzata Gacek przedstawiła rozliczenie finansowe wycieczki i konkursu. Następnie zostały wręczone nagrody i upominki dla uczestników konkursu plastycznego "Wrocławskie krasnale".

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.