Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Podsumowanie projektu

W Szkole Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku zrealizowano projekt ”Kreatywna Akademia Młodego Technika”. Obejmował on działania mające na celu pobudzenie kreatywności uczniów po miesiącach przebywania w domu podczas „nauczania zdalnego” oraz wsparcie uczniów w nabywaniu wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika. Podczas zajęć uczniowie mieli też możliwość rozwinięcia umiejętności pracy zespołowej, współpracy i wytrwałości.


 

W okresie od 7 października 2021 r. do 14 listopada 2021 r. uczniowie uczestniczyli
w warsztatach w ramach III modułów: papier, drewno, energia. W tym czasie uczestnicy akademii poznali podstawy haftu matematycznego, zbudowali głośniki pasywne, wykonali Nook Booki, a ponadto szereg doświadczeń związanych z energią wiatrową i słoneczną. Poznali zasady działania prostych obwodów elektrycznych, podstawowe procesy fizyczne wyjaśniające funkcjonowanie odnawialnych źródeł energii. Udział w warsztatach i wykonanie zadań było potwierdzane wpisem do indeksu.

10 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu. Każdy młody technik, aktywnie uczestniczący w warsztatach, wykazujący się kreatywnością i zaangażowaniem, został doceniony i nagrodzony. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Współfinansowane
ze środków Miasta Krakowa i Powiatu Oświęcimskiego.

 

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.