Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Strona główna Ukończone Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry
Projekt: Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry
Logo Gminy Szaflary Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
ul. Jana Pawła II 22
Bór
34-424 Szaflary
Logo Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy SzaflaryEmail

Wyprawa w Gorce 25-26 listopada 2011r.

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze , w ramach realizacji projektu „Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry” – organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo -  rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy w Szaflarach 25-26 listopada 2011r zorganizowało ostatnią wyprawę  projektową. Tym razem przedmiotem poznania i penetracji były Gorce.  Zadanie polegało na poznaniu dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego Gorców, w tym obszarów chronionych przez Gorczański Park Narodowy.

Więcej…
 
Email

Wyprawa w Pieniny

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze , w ramach realizacji projektu „Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry” – organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo -  rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy w Szaflarach 16 października 2011r zorganizowało wyprawę w Pieniny. Zadaniem było zaprezentowanie dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego Pienin, w tym obszarów chronionych przez Pieniński Park Narodowy oraz terenów zurbanizowanych otuliny Parku.

Więcej…
 
Email

Wyprawa na Kasprowy Wierch

W dniu 18.09.2011 r. odbyła się wycieczka na Kasprowy Wierch zorganizowana przez Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL, w ramach realizacji projektu „Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry”, współfinansowana ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wycieczce wzięli udział uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Borze.

Więcej…
 
Email

Wyprawa na Babią Górę

Dnia 11 czerwca 2011 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Borze uczestniczyli w wycieczce górskiej na Babią Górę. Wycieczkę zorganizowało Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w ramach realizacji projektu „Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry” – organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia, współfinansowanego z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Szaflary.

Więcej…
 
Email

Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze realizuje projekt:

„Spojrzeć na swój dom i rodzinę z góry” – organizowanie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo - rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia

przy wsparciu finansowym Urzędu Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kultury regionalnej.

Partnerem nieformalnym przy realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Borze.

Projekt będzie realizowany w okresie od 17 luty 2011r do 15 grudnia 2011r.

Więcej…
 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.