Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Projekty

Strona główna Ukończone Projekt: Historia i Dzień Dzisiejszy Parafii i Miejscowości Karpackich
Projekt: Historia i Dzień Dzisiejszy Parafii i ...
Logo Gminy Szaflary Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL”
ul. Jana Pawła II 22
Bór
34-424 Szaflary
Logo Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Gminy SzaflaryEmail

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

z wykonania zadania publicznego

 

Pomoc finansowa z tytułu wkładu własnego przy realizacji zadania „PROMOCJA LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO POPRZEZ ZORGANIZOWANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZTATÓW I  KONKURSU "HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY PARAFII I MIEJSCOWOŚCI KARPACKICH"

Więcej…
 
Email

Grupa Inicjatyw Lokalnych „GIL” w Borze realizuje projekt:
Pomoc finansowa z tytułu wkładu własnego przy realizacji zadania „PROMOCJA LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO POPRZEZ ZORGANIZOWANIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZTATÓW I  KONKURSU "HISTORIA I DZIEŃ DZISIEJSZY PARAFII I MIEJSCOWOŚCI KARPACKICH"

Więcej…
 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.