Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Realizowane Ogród sensoryczny
Ogród sensoryczny
Email

Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Bór na Czerwonem” – udział w lekcji terenowej „Spotkanie z przyrodą”

W czerwcu uczniowie Szkoły Podstawowej w Gronkowie, w ramach projektu „Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym”, wybrali się na wycieczkę do Rezerwatu Przyrody „Bór na Czerwonem”, który znajduje się na obrzeżach Nowego Targu, przy lotnisku. Jest jednym z najstarszych rezerwatów w Polsce i obejmuje obecnie ok. 115 ha. Swoją nazwę zawdzięcza glonowi Zygonium ericetorum, który w okresie jesiennym przybiera barwę koloru czerwonego. Uczniowie poznali florę „Boru na Czerwonem”. Dowiedzieli się, iż podstawowym gatunkiem roślinności w rezerwacie jest torfowiec, który pełni funkcje wodochronne i retencyjne. Na terenie rezerwatu występuje też rosiczka okrągłolistna oraz kilka rzadkich gatunków torfowców i glonów. Jest również wiele gatunków grzybów.

Uczniowie z zaciekawieniem obserwowali rosiczkę okrągłolistną. Lekcja w terenie ukazała uczniom piękno otaczającej nas przyrody. Przedstawiciel Nadleśnictwa w Nowym Targu zwrócił uwagę na zjawiska występujące w przyrodzie i wyjaśnił zagadnienia związane z gospodarką leśną. Projekt, który realizują uczniowie jest współfinasowany ze środków otrzymanych z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego. Środki pozyskano za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

 
Email

„Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym”

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA.

Grupa nieformalna „Rodzice partnerami szkoły”, działająca przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Jagiellończyka w Gronkowie, we współpracy z Grupą Inicjatyw Lokalnych GIL, pozyskała środki na realizację projektu „Poznajemy świat przez zmysły w szkolnym ogrodzie sensorycznym” współfinansowanego z Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” i Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA. Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Gronkowie. W działania projektowe zostali włączeni również rodzice i nauczyciele. Celem głównym projektu jest stworzenie ogrodu sensorycznego do przeprowadzania żywych lekcji przyrodniczych oraz doświadczania świata przyrody wszystkimi zmysłami.

W projekcie zaplanowano następujące działania: udział dzieci i młodzieży w lekcji terenowej ”Spotkanie z przyrodą” w rezerwacie przyrody „Bór na Czerwonem”, warsztaty z architektem krajobrazu na temat zasad projektowania ogrodów, dobrych praktyk, przeprowadzenie lekcji przyrodniczych na temat „Roślinność i kompozycje kwiatowe”, konkurs na najciekawszy projekt ogrodu w formie makiety, spotkanie z ornitologiem i warsztaty „Z ptakami przez życie,” a także rodzinny konkurs na wykonanie karmników dla ptaków”, żywe lekcje przyrody „Wyprawy odkrywców”. Pod koniec projektu uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami wykonają szkolny ogród sensoryczny. Zostaną zakupione kwiaty, zioła, krzewy ozdobne, owocowe, budki lęgowe, hoteliki dla owadów, a także tablice edukacyjne z opisem poszczególnych roślin. W ogrodzie szkolnym zostaną wydzielone strefy: zapachu, dźwięku, smaku, dotyku oraz wzroku.

Na podsumowanie projektu uczniowie wraz z opiekunami przygotują film z najciekawszymi momentami w czasie realizacji poszczególnych działań.

 


Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.