Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna Realizowane
Projekty Realizowane

Podsumowanie projektu "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek"

Projekt "Umiejętność zagospodarowania wolnego czasu gwarancją życia bez używek", realizowany był wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Borze, przy wsparciu finansowym Gminy Szaflary w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach projektu odbyła się dwudniowa wycieczka do Wrocławia. Uczniowie mieli możliwość uczenia się jak pożytecznie można zagospodarować wolny czas nie sięgając po używki. Mogli poznać się nawzajem w sytuacjach innych niż realia szkolne. Także przećwiczyli umiejętność zachowania się w przestrzeni publicznej.

Dnia 12 listopada 2019 r. w scenerii obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości dokonaliśmy podsumowania tego projektu. Koordynator projektu Pani Małgorzata Gacek przedstawiła rozliczenie finansowe wycieczki i konkursu. Następnie zostały wręczone nagrody i upominki dla uczestników konkursu plastycznego "Wrocławskie krasnale".

 

Podsumowanie projektu „Evolution – programowanie nauką przyszłości”

W Szkole Podstawowej w Gronkowie grupa nauczycieli „Edukacja z pasją” zrealizowała projekt „Evolution – programowanie nauką przyszłości”. Sfinansowany on został   ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pod Patronatem Grupy Inicjatyw Lokalnych „GIL”. Grupa odbiorcza to uczniowie klas 0-III oraz ich rodzice.

Główny cel projekty czyli zwiększenie motywacji dzieci i młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy z zakresu nauk ścisłych, rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz kształtowanie umiejętności programistycznych – został zrealizowany.

 


Strona 1 z 2

Strona niekomercyjna. © Grupa Inicjatyw Lokalnych GIL. Wszelkie prawa zastrzeżone.